Insuranceworks freelance bemiddeling contact   |    privayverklaring (avg)   |   inloggen online pensioendossier 
 algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
 
U bent hier : support > communicatie > werkwijze  
 
Stappen binnen het communicatiemodel
 
Om een pensioenregeling op waarde te kunnen laten schatten en het pensioenbewustzijn te vergroten kan een goede pensioencommunicatie een belangrijke rol spelen. Dit gaat echter verder dan het jaarlijks verplicht versturen van een pensioenoverzicht. Om het bewustzijn te verhogen heeft insuranceworks support een communicatiemodel ontwikkelt dat eenvoudig in kleine en middelgrote organisaties kan worden geimplementeerd.
 
Stap 1: inventarisatie huidige situatie
Het vergroten van de pensioenkennis en het pensioenbewustzijn binnen een onderneming begint met een inventarisatie van de huidige situatie. Naast een inventarisatie van het type pensioenregeling wordt de pensioenkennis van de afzonderlijke medewerker getoetst. Dit doen wij door middel van een extranet omgeving waarin iedere medewerker een enquete invult. De uitkomsten van deze enquete vormen de basis voor de invulling van het verdere communicatietraject.
 
Stap 2: terugkoppeling onderzoeksresultaten
Op basis van de resultaten van enquete krijgen wij een beeld over de pensioenkennis en het pensioenbewustzijn binnen de onderneming. Deze resultaten worden met de ondernemer doorgesproken om zodoende samen de vervolgstappen te bepalen. Afhankelijk van de onderneming kan dit erin resulteren dat er geen actie hoeft te worden ondernomen omdat het onderwerp bij de medewerkers leeft en zij inhoudelijk goed op de hoogte zijn tot het starten van een communicatietraject.
 
Stap 3: optimaliseren pensioencommunicatie
Nadat er inzicht is verkregen in waar de hiaten in de verwachtingen versus de werkelijke pensioensituatie zitten kan er een op maat gesneden communicatietraject worden opgezet. Afhankelijk van het type onderneming en uw wensen kan er een maatwerkoplossing voor uw onderneming worden afgesproken.
 
Meer weten
Binnen het pensoencommunicatietraject wordt per onderneming maatwerk geleverd afhankelijk van het budget, wensen en oplossingen. Als u wilt weten over wat insuranceworks support voor uw organisatie kan betekenen dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Tijdens een vrijblijvend onderhoud lichten wij graag onze werkwijze en dienstverlening nader toe.
 
 
 communicatie
 werkwijze
algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
accountants samenwerking werkwijze nieuwsbrieven activiteiten
belastingadviseurs formulieren     persberichten
intermediair tarieven     contact
advocaten relaties     voorwaarden
dga ondernemers software     disclaimer
(C) 2005 - 2021 Insuranceworks BV