Insuranceworks freelance bemiddeling contact   |    privayverklaring (avg)   |   inloggen online pensioendossier 
 algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
 
U bent hier : support > dienstverlening > tarieven  
 
Kosten van onze diensten
 
Hieronder treft u een overzicht van de tarieven aan zoals deze vanaf 1 december 2012 voor onze dienstverlening van toepassing zijn. Alle op deze website vermelde tarieven zijn exclusief 21,0% BTW.
 
Werkzaamheden pensioen
Product Beschrijving
Tarief
Opbouw Bij deze berekening wordt de hoogte van de dotatie aan de pensioenreserve vastgesteld. De commerciele waardering, opgaaf pensioenaangroei (factor A) en hoogte van het vooroverlijdensrisico worden meegeleverd.
115,00 euro
Premievrij Bij een premievrije pensioenaanspraak moet ook jaarlijks een actuariele herwaardering van de voorziening worden berekend.
115,00 euro
Ingegaan Bij deze berekening wordt de actuariele waarde van de verplichting bij een ingegane pensioenaanspraak vastgesteld.
115,00 euro
Pensioen-overeenkomst De basis voor de toezegging vormt de overeenkomst waarin de pensioenregeling wordt vastgelegd. Bijbehorende notulen AVA worden hierbij meegeleverd.
105,00 euro
Financierings-overeenkomst Als het pensioen elders wordt opgebouwd dan de werkgever-BV dan dient een financieringsovereenkomst aanwezig te zijn.
105,00 euro
 
Werkzaamheden stamrecht
Product Beschrijving
Tarief
Ingegaan Bij deze berekening wordt de actuariele waarde van de verplichting van een ingegane stamrecht vastgesteld.
115,00 euro
Stamrecht-overeenkomst In de stamrechtovereenkomst worden het type stamrecht alsmede de rechten en plichten vastgelegd.
105,00 euro
 
Overige berekeningen
Product Beschrijving
Tarief
Echtscheiding Verdeling van de pensioenaanspraken waarbij het resultaat wordt weergegeven inclusief reeds opgebouwde rechten, conversiewaarde, het voorwaardelijk OP en bijzonder NP.
300,00 euro
Flexiblisering Bij deze berekening wordt vastgesteld wat de gevolgen zijn van het vervroegen, uitstellen, uitruilen of variabiliseren (100:75) van pensioen.
115,00 euro
Inhaal en inkoop Bij inhaal en inkoop worden in het verleden niet benutte ruimte en/of nog in te kopen dienstjaren berekend.
115,00 euro
Lijfrenteruimte Bij deze berekening worden de jaar- en reserveringsruimte voor lijfrente vastgesteld.
225,00 euro
 
Overige werkzaamheden
Onder overige werkzaamheden worden onder andere fiscaal-juridische ondersteuning, rapportage, overige berekeningen, telefonisch consult en dossier research verstaan. De vermelde tarieven zijn per uur waarbij reistijd voor de helft wordt gerekend.
Functiegroep
Tarief
Pensioenconsultant (senior)
145,00 euro
Pensioenadviseur (medior)
125,00 euro
Actuarieel medewerker
105,00 euro
 
Algemene voorwaarden
Insuranceworks support hanteert algemene voorwaarden voor haar dienstverlening. Deze kunt u elders op deze website downloaden.
 
 
 dienstverlening
 samenwerking
 formulieren
 tarieven
 relaties
 software
algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
accountants samenwerking werkwijze nieuwsbrieven activiteiten
belastingadviseurs formulieren     persberichten
intermediair tarieven     contact
advocaten relaties     voorwaarden
dga ondernemers software     disclaimer
(C) 2005 - 2021 Insuranceworks BV