Insuranceworks freelance bemiddeling contact   |    privayverklaring (avg)   |   inloggen online pensioendossier 
 algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
 
U bent hier : support > algemeen > intermediair  
 
U bent actief als verzekeringsintermediair
 
Als u actief bent als verzekeringsintermediair dan kan insuranceworks support u ondersteunen met op het gebied van pensioenberekeningen en kennisachtervang. Hiernaast behoort dossierreview en toetsing van uw pensioendossiers aan de diverse leidraden ook tot de mogelijkheden.
 
Uitbesteden berekeningen
Als u directeur grootaandeelhouder relaties heeft waarvoor u bij de uitvoering van het pensioen bent betrokken dan is insuranceworks support door haar tariefstelling en snelle levertijd een interessante partij voor u. Het al dan niet uitbesteden is een economische afweging waarbij u alle facetten als software investering en bijhouden van kennis. Omdat insuranceworks support geen verzekeringsbelang heeft conflicteerd een samenwerking ook niet met u eigen dienstverlening.
 
Kennis achtervang
Als u uw berekeningen zelf maakt dan kan het voorkomen dat u toch behoefte aan een partij heeft om over complexe dossiers te sparren. Met haar kennis en ervaring kan insuranceworks support deze rol voor uw kantoor verzorgen.
 
Pensioenplanning ondernemer
Bij pensioenplannig wordt het huidige (netto) inkomen van uw client vergeleken met het inkomen als deze stopt met werken. Hierbij worden alle aanspraken van de ondernemer en eventuele partner betrokken zodat er een compleet beeld wordt verkregen. Hierbij rekenen wij door wat er met het inkomen gebeurt als de ondernemer komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt.
 
Pensioendossierreview
Een juiste inventarisatie van de klantwens, toestsing van draagkracht, vastlegging van uw advies en opbouw van uw dossier vormt een steeds belangrijker onderdeel van het adviesproces. Insuranceworks support kan voor u toetsen in hoeverre uw dossiers gebreken vertonene en aanbevelingen verstrekken om dit proces op orde te krijgen en te houden.
 
 
 algemeen
 accountants
 belastingadviseurs
 intermediair
 advocaten
 dga ondernemers
algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
accountants samenwerking werkwijze nieuwsbrieven activiteiten
belastingadviseurs formulieren     persberichten
intermediair tarieven     contact
advocaten relaties     voorwaarden
dga ondernemers software     disclaimer
(C) 2005 - 2021 Insuranceworks BV