Insuranceworks freelance bemiddeling contact   |    privayverklaring (avg)   |   inloggen online pensioendossier 
 algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
 
U bent hier : support > communicatie  
 
Zorgplicht van werkgevers bij pensioen
 
De Pensioenwet stelt dat werkgevers en pensioenuitvoerders samen verantwoordelijk zijn voor de communicatie over het pensioen aan werknemers. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de werkgevers zichzelf niet in staat acht om werknemers adequaat te informeren over pensioenzaken. Insuranceworks support helpt werkgevers bij het vergroten van de pensioenkennis en het pensioenbewustzijn bij hun werknemers.
 
Het belang van pensioencommunicatie
De pensioenvoorziening vormt vaak een belangrijk deel van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden waarmee voor de ondermening veelal hoge lasten mee zijn gemoeid. Desondanks blijkt in de praktijk vaak dat een zeer groot deel van de ondernemers en werknemers niet op de hoogte van de eigen pensioensituatie. Eenvoudige, tranparante en heldere pensioencommunicatie helpt dit probleem voorkomen en het pensioenbewustzijn en pensioeninzicht te vergroten.
 
Stapsgewijze aanpak
Door middel van een hiertoe ontwikkelt communicatiemodel kan insuranceworks support u eenvoudig helpen om pensioencommunicatie en pensioenbewustzijn binnen uw organisatie te verbeteren. Hiertoe is onze werkwijze in een aantal stappen opgedeeld en kan gebruik worden gemaakt van diverse communicatietools.
 
 
 communicatie
 werkwijze
algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
accountants samenwerking werkwijze nieuwsbrieven activiteiten
belastingadviseurs formulieren     persberichten
intermediair tarieven     contact
advocaten relaties     voorwaarden
dga ondernemers software     disclaimer
(C) 2005 - 2021 Insuranceworks BV