Insuranceworks freelance bemiddeling contact   |    privayverklaring (avg)   |   inloggen online pensioendossier 
 algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
 
U bent hier : support > algemeen > belastingadviseurs  
 
U bent actief als belastingadviseur
 
Als u actief ben als belastingadviseur en te maken heeft met actuariele berekeningen dan zijn er drie mogelijkheden. Of u maakt deze berekeningen zelf, u heeft het aan een externe partij uitbesteedt of u staat voor de keuze om uit te gaan besteden. In alle drie de situaties kan insuranceworks support u van dienst zijn met ondersteuning bij uw werkzaamheden.
 
Berekeningen uitbesteden
Kiest u ervoor om uw berekeningen uit te besteden dan is insuranceworks support door haar tariefstelling en snelle levertijd een interessante partij voor u. Het al dan niet uitbesteden is een economische afweging waarbij u alle facetten als software investering, bijhouden van kennis en voldoen aan compliance vereisten naast elkaar dienen te worden gezet om een afweging te kunnen maken. Hierbij kan grofweg worden gesteld dat tot een dossier of vijftig uitbesteden een (financieel) interessant alternatief is.
 
Kennis achtervang
Als u uw berekeningen zelf maakt dan kan het voorkomen dat u toch behoefte aan een partij heeft om over complexe dossiers te sparren. Met haar kennis en ervaring kan insuranceworks support deze rol voor uw kantoor verzorgen.
 
Pensioenplanning ondernemer
Bij pensioenplannig wordt het huidige (netto) inkomen van uw client vergeleken met het inkomen als deze stopt met werken. Hierbij worden alle aanspraken van de ondernemer en eventuele partner betrokken zodat er een compleet beeld wordt verkregen. Hierbij rekenen wij door wat er met het inkomen gebeurt als de ondernemer komt te overlijden of arbeidsongeschikt wordt.
 
DGA dossier review
Mocht u willen weten of uw dossiers goed vorm zijn gegeven of behoefte hebben aan een second opinion dan biedt DGA dossier review een oplossing. Hierbij worden uw dossiers door speciliasten van insuranceworks support doorgenomen en wordt u geinformeerd over de staat van uw dossiervorming. Op basis van de al dan niet gevonden op- en aanmerkingen kunt u vervolgens concrete actie ondernemen.
 
 
 algemeen
 accountants
 belastingadviseurs
 intermediair
 advocaten
 dga ondernemers
algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
accountants samenwerking werkwijze nieuwsbrieven activiteiten
belastingadviseurs formulieren     persberichten
intermediair tarieven     contact
advocaten relaties     voorwaarden
dga ondernemers software     disclaimer
(C) 2005 - 2021 Insuranceworks BV