Insuranceworks freelance bemiddeling contact   |    privayverklaring (avg)   |   inloggen online pensioendossier 
 algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
 
U bent hier : support > algemeen > advocaten  
 
U bent actief in de advocatuur
 
Mocht u als advocaat te maken hebben met zaken op pensioengebied zoals bijvoorbeeld echtscheiding en/of pensioenschade bij ontslag dan kan insuranceworks support u ondersteunen bij het maken van de onderliggende berekeningen.
 
Juridische en fiscale beoordeling
Op basis van een compleet aangeleverd dossier beoordelen wij wat de fiscale en juridische haalbaarheid is. U ontvangt een heldere en praktische beoordeling.
 
Pensioen bij echtscheiding
Als u als advocaat te maken heeft echtscheidingszaken dan dient er ook een afweging te worden gemaakt ten aanzien van het pensioen. Insuranceworks support kan voor u de verdeling, verrekening en/of conversie berekenen en in kaart brengen wat de mogelijkheden en consequenties voor de ex-partners zijn. Hiermee kan uw client een weloverwogen keuze maken omtrent de pensioenverdeling en vastlegging in het echtscheidingsconvenant.
 
Berekening van pensioenschade
In situaties waarbij sprake is van ontslag of het niet nakomen van de pensioentoezegging kunnen wij de hoogte van de pensioenschade vaststellen. Hierbij worden de kosten van vrijwillige voortzetting tot aan de pensioendatum berekend en wordt de client inzage gegeven in de huidige en toekomstige pensioenopbouw.
 
 
 algemeen
 accountants
 belastingadviseurs
 intermediair
 advocaten
 dga ondernemers
algemeen dienstverlening communicatie pensioendossier insuranceworks
accountants samenwerking werkwijze nieuwsbrieven activiteiten
belastingadviseurs formulieren     persberichten
intermediair tarieven     contact
advocaten relaties     voorwaarden
dga ondernemers software     disclaimer
(C) 2005 - 2021 Insuranceworks BV